Musical interpretations of fairy tales - Jarek Kordaczuk
Baśni i bajki dla dzieci w interpretacjach muzycznych. Utwory ilustracyjne i muzyka ilustracyjna związana z baśniami, legendami, przypowieściami, sagami. A fairy tale in music. jrek Kordaczuk works inspired with stories for children. Fables and fairy tales for children in the interpretations of music.illustrative works and illustrative music associated with fairy tales, legends, parables, sagas.

Musical interpretations of fairy tales Works inspired by fairy tales for children.Sonokinetic Incident Factory Izabela Kościesza Sonokinetic works Małgosia Wawruk Sensor matrix Experimental music Installations Coral music Solo pieces Improvised music Acousmatic music Electronic Music Monoctone Pieces for children Jarek Kordaczuk mp3 Dark Energy Agnieszka Kołodyńska Pantomime Electroacoustic music Vocal-instrumental music Instrumental Music Musical interpretations of fairy tales Compositions Adam Smoczyński Sacred Music EWI ProForma Theatrical music Jan Brzechwa Julian Tuwim Sebastian Wypych Poetic song Sung poetry Jarosław Kordaczuk Arrangements Videoclips Animations Titelituralia Onomatopeic compositions Theatre of Sound A Room Full of Fairy Tales Children's Art Centre Cezary Konrad Krzysztof Herdzin Basia Raduszkiewicz Music for children

Polski
Jarek Kordaczuk
Musical interpretations of fairy tales
All projects
Children's Art CentreInstrumental Music
MonoctoneVocal-instrumental music
Musical interpretations of fairy talesTheatrical music
Acousmatic musicPoetic song
Music for childrenTheatre of Sound
Experimental musicPieces for children
Electroacoustic musicOnomatopeic compositions
Improvised musicSonokinetic works
Musical interpretations of fairy tales
Works inspired by fairy tales for children.