Którędy do dźwięku // muzyka w polu sensorycznym - Jarek Kordaczuk
Którędy do dźwięku? - muzyka w polu sensorycznym Sensory odległości reagujące na ruchy i gesty dzieci. Gesty dyrygenta prowadzą dzieci przez tuby z sensorami. Mapy muzyczne czytane a vista przez dzieci. Wprowadzenie do rytmu. Metrum - nauka liczenia w muzyce. Podstawy rytmu wprowadzone w atrakcyjnej i zarazem eksperymentalnej formie. Dzieci szukają dźwięków. Dzieci szukają drogi do dźwięków. batuta wyznacza rytm poszukiwań dźwięku.

Którędy do dźwięku Warsztaty tworzenia muzyki ruchem i gestem Izabela Kościesza – choreograf, tancerka, animatorka Jarek Kordaczuk – kompozytor, dyrygent Zamówienie: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Warsztaty Którędy do dźwięku?warsztaty tworzenia muzyki ruchem i gestemIzabela Kościesza – choreograf, tancerka, animatorkaJarek Kordaczuk – kompozytor, dyrygentUczymy się tworzyć muzykę poprzez ruch i gest. W zasadzie robią to wszyscy muzycy. My jednak nie będziemy ani śpiewać, ani grać na instrumentach. Poszukamy dźwięków w inny sposób. Poszukamy ich poruszając się pomiędzy obiektami rozstawionymi na podłodze. W każdym z tych obiektów ukryte są dźwięki. Znajdziemy sposób by je uwolnić. Będziemy mogli wówczas spacerować pomiędzy nimi wyzwalając coraz to nowe zdarzenia dźwiękowe. Stąd już niedaleko do stworzenia utworu muzycznego. Wiemy jak pobudzać dźwięki, potrzebna nam zatem partytura. Tradycyjna partytura to książka z nutami na każdej stronie. Stronami naszej partytury będą mapy. Jakie mapy? Takie wyznaczające trasy pomiędzy obiektami na podłodze, mówiące nam którędy i w jaki sposób mamy dotrzeć do właściwego dźwięku. Czasami mapy każą nam iść ostrożnie, powoli. Czasami każą przyspieszyć a nawet biec ile sił w nogach... Tak, tak, w muzyce też czas nie czeka! Gdy już nauczymy się je odczytywać będziemy mogli tworzyć nowe, własne. Będziemy też gotowi na pierwszy gest dyrygenta. A kiedy ten się pojawi, wykonamy najprawdziwszy, zakodowany w naszych nutach-mapach utwór muzyczny. I choć bez instrumentów staniemy się najprawdziwszą orkiestrą. Taką trochę rozbieganą...Premiera projektu odbyła się w ramach 21 Biennale Sztuki dla Dzieci w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.   Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych Izabela Kościesza Utwory sonokinetyczne Małgosia Wawruk Matryca sensoryczna Muzyka eksperymentalna Instalacje Muzyka chóralna Utwory solowe Muzyka improwizowana Muzyka akusmatyczna Muzyka elektroniczna Monoctone Utwory dla dzieci Jarek Kordaczuk mp3 Dark Energy Agnieszka Kołodyńska Pantomima Muzyka elektroakustyczna Muzyka instrumentalno-wokalna Muzyka instrumentalna Muzyczne interpretacje baśni Kompozycje Adam Smoczyński Muzyka sakralna EWI ProForma Muzyka teatralna Jan Brzechwa Julian Tuwim Sebastian Wypych Piosenka poetycka Poezja śpiewana Jarosław Kordaczuk Aranżacje Wideoklipy Filmy animowane Titelituralia Utwory onomatopeiczne Teatr dźwięku Pokój pełen baśni Centrum Sztuki Dziecka Cezary Konrad Krzysztof Herdzin Basia Raduszkiewicz Muzyka dla dzieci

English
Jarek Kordaczuk
Wszystkie projekty
Wszystkie projekty
Centrum Sztuki DzieckaMuzyka instrumentalna
MonoctoneMuzyka instrumentalno-wokalna
Muzyczne interpretacje baśniMuzyka teatralna
Muzyka akusmatycznaPiosenka poetycka
Muzyka dla dzieciTeatr dźwięku
Muzyka eksperymentalnaUtwory dla dzieci
Muzyka elektroakustycznaUtwory onomatopeiczne
Muzyka improwizowanaUtwory sonokinetyczne

Którędy do dźwięku

Warsztaty tworzenia muzyki ruchem i gestem

Izabela Kościesza – choreograf, tancerka, animatorka
Jarek Kordaczuk – kompozytor, dyrygent


Zamówienie: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu


Którędy do dźwięku
Którędy do dźwięku
Muzyka w polu sensorycznym

Kompozytor: Jarek Kordaczuk

Którędy do dźwięku?
warsztaty tworzenia muzyki ruchem i gestem

Izabela Kościesza – choreograf, tancerka, animatorka
Jarek Kordaczuk – kompozytor, dyrygent

Uczymy się tworzyć muzykę poprzez ruch i gest. W zasadzie robią to wszyscy muzycy. My jednak nie będziemy ani śpiewać, ani grać na instrumentach. Poszukamy dźwięków w inny sposób. Poszukamy ich poruszając się pomiędzy obiektami rozstawionymi na podłodze. W każdym z tych obiektów ukryte są dźwięki. Znajdziemy sposób by je uwolnić. Będziemy mogli wówczas spacerować pomiędzy nimi wyzwalając coraz to nowe zdarzenia dźwiękowe. Stąd już niedaleko do stworzenia utworu muzycznego. Wiemy jak pobudzać dźwięki, potrzebna nam zatem partytura. Tradycyjna partytura to książka z nutami na każdej stronie. Stronami naszej partytury będą mapy. Jakie mapy? Takie wyznaczające trasy pomiędzy obiektami na podłodze, mówiące nam którędy i w jaki sposób mamy dotrzeć do właściwego dźwięku. Czasami mapy każą nam iść ostrożnie, powoli. Czasami każą przyspieszyć a nawet biec ile sił w nogach... Tak, tak, w muzyce też czas nie czeka! Gdy już nauczymy się je odczytywać będziemy mogli tworzyć nowe, własne. Będziemy też gotowi na pierwszy gest dyrygenta. A kiedy ten się pojawi, wykonamy najprawdziwszy, zakodowany w naszych nutach-mapach utwór muzyczny. I choć bez instrumentów staniemy się najprawdziwszą orkiestrą. Taką trochę rozbieganą...

Premiera projektu odbyła się w ramach 21 Biennale Sztuki dla Dzieci w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.